2018/42 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/42)

1. CES 2019 Fuarı Delegasyonu Hakkında Bilgi;

2. Venezuela Ekonomisinde Yaşanan Hiper Enflasyon Sorunu Hakkında Bilgi;

3. İran Tarım Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Sektörü Notu Hakkında Bilgi;

4. Expocomer 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

5. Sudan tarafından Uygulanan İthalat Yasakları Hakkında Bilgi;

6. Kenya Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

7. Sri Lanka Hakkında Bilgi;

8. Tacikistan Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

9. Tahsilat Sorunu Hakkında Bilgi;

10. İran'ın döviz tahsis düzenlemesi Hakkında Bilgi;

11. 2018 Ürünü Ç.K.Üzüm Tane Boy ve Grup Tip Özellikleri Hakkında Bilgi;

12. ISM 2019 Milli Katılım Duyurusu Köln/Almanya Hakkında Bilgi;

13. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Bilgi;

14. Prodexpo 2019 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

15. Tunisia Business Export Forum Hakkında Bilgi;

16. Katar Uluslararası Ürün Fuarı Hakkında Bilgi;

17. Rusya ATA Karneleri Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

CES 2019 FUARI DELEGASYONU HAKKINDA BİLGİ;

08-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Las Vegas Nevada'da gerçekleştirilecek olan CES 2019 Fuarı Delegasyonuna ilişkin olarak Amerikan Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı'nın bir

yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2018 tarih 3693 sayılı yazı ve program ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Program (3 sayfa)

2

VENEZUELA EKONOMİSİNDE YAŞANAN HİPER ENFLASYON SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 23/10/2018 tarih 3692 sayılı yazısı ekinde alınan, Venezuela Ekonomisinde Yaşanan Hiper Enflasyon Sorunu bilgisi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Venezuela Enflasyonu (1 sayfa)

3

İRAN TARIM GIDA VE HIZLI TÜKETİLEN GIDA SEKTÖRÜ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

İran Tarım Gıda ve Hızlı Tüketilen Gıda Sektörü Notuna ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2018 tarih 3691 sayılı yazı ve bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Bilgi Notu (8 sayfa)

4

EXPOCOMER 2019 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 22/10/2018 tarih 16673 sayılı yazıda; 27-30 Mart 2019 tarihleri arasında Panama'nın Panama City kentinde düzenlenecek olan "Expocomer 2019” Fuarının Türkiye milli katılım organizasyonu yeterli katılım sağlanması ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması durumunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği, 2019 yılında 37. kez düzenlenecek olan ve ağırlıklı olarak tekstil, inşaat, gıda, içecek, ev ve mutfak

eşyaları ile kozmetik sektörüne yönelik olarak düzenlenecek olan genel ticaret fuarını 2018 belirtilmekte olup, Expocomer 2019 Fuarına milli katılım organizasyonuna ilişkin duyuru ve

başvuru formu http://www.ikmib.org.tr/tr/-10.html linkinde yer almaktadır.

5

SUDAN TARAFINDAN UYGULANAN İTHALAT YASAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Hartum Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 23/10/2018 tarih 3690 sayılı yazıda: 7 Ekim 2018 gününden itibaren geçerli olmak üzere Sudan Hükümeti ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizin ve döviz darboğazının aşılabilmesi için bazı yeni önlemler aldığı ve bu kapsamda daha önce belirsiz bir süre için yasaklanmış olan 19 kalemlik mal grubuna (et ve et ürünleri, canlı hayvan, süt ve süt ürünleri (süt tozu ve bebek sütü hariç) meyve suları, helva, balık meyve sebzeler, kakaolu mamuller (çikolata vb), makarna ve türevleri, bitkisel yağlar (ham ve rafine olmayanlar hariç), cansız süs bitkileri, bazı kumaşlar oyuncak, evcil kuşlar canlı çiçek ve bitkiler, şemsiye, deterjan, sünger yataklar) ithalatı ile ilgili yasaklamanın kaldırıldığı belirtilmektedir.

Sudan Poundu (SDG)‘nun yabancı paralar karşısında serbest dalgalanmaya bırakıldığı

ve sabit kur rejiminin terk edildiği,

7 Ekim 2018 tarihinden önce ithalat izni için kullanılan ve Sudan Merkez Bankası'nca düzenlenerek ithalatçı firmalara talep ettikleri ithalatı realize edebilmeleri için IM formlarını düzenleme yetkisinin tümüyle özel ve kamusal sermayeli ticari bankalara devredildiği ve Merkez Bankasının bundan böyle IM formu düzenlemeyeceği,

İthalat izni için kullanılan sözkonusu IM formlarının Sudan Merkez Bankası'nca uygulandığından farklı olarak ticari bankalar tarafından basılı kağıt olarak üretilmesinin mümkün olmadığı ve IM formlarının ticari bankalarca yalnızca elektronik olarak üretilebileceği ve Sudan Gümrük Otoritesi bilgisayar ağına entegre bir programla doğrudan Gümrük Otoritesince elektronik ortamda işleme konulacağı,

7 Ekim 2018 tarihinden itibaren peşin dövizle veya kısmi ön ödeme yapılması suretiyle ithalat yapılmasının yasaklandığı ve ithalat işlemlerinin akreditif ve vesaik mukabili gibi ödeme yöntemleri kullanılarak yapılacağı,

Ülkede en yüksek değerli banknotun 50 SDG iken 100 SDG'lik banknotların basımının tamamlandığı ve yakın bir zaman içinde piyasaya sürülmesinin beklendiği ifade edilmektedir.

6

KENYA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

26-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kenya/Nairobi'ye yönelik düzenlenecek olan Demir ve Demir Dışı Metaller ile Çelik Ürünleri Sektörel Ticaret Heyetine ilişkin olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 19/10/2018 tarih 21481 sayılı yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (4 sayfa)

7

SRİ LANKA HAKKINDA BİLGİ;

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yetkilileri tarafından 25 Ağustos -03 Eylül 2018 tarihleri arasında Sri Lanka'ya gerçekleştirilen ziyarete ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/10/2018 tarih 3634 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

TACİKİSTAN YATIRIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yetkilileri tarafından 25 Ağustos -03 Eylül 2018 tarihleri arasında Sri Lanka'ya gerçekleştirilen ziyarete ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/10/2018 tarih 3634 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

9

TAHSİLAT SORUNU HAKKINDA BİLGİ;

Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/10/2018 tarih 3627 sayılı yazıda; Apostolou, Bakatselos ve Mekka Carpet isimli Yunanistan firmaları ile kurulacak ticari iş ve işlemlerde dikkatli olunmasının gerektiği ifade edilmekte olup, konu ile ilgili Selanik Ticaret Ataşeliği yazısı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Selanik Ticaret Ataşeliği Yazısı ve Eleri (11 sayfa)

10

İRAN'IN DÖVİZ TAHSİS DÜZENLEMESİ HAKKINDA BİLGİ;

İran hükümetinin döviz tahsis düzenlemesine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/10/2018 tarih 3642 sayılı yazısı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri ( 6 sayfa)

11

2018 ÜRÜNÜ Ç.K.ÜZÜM TANE BOY VE GRUP TİP ÖZELLİKLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 17/10/2018 tarih 7588 sayılı yazıda; TS 3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Standardının 4.2.4. Boy Özellikleri maddesinde yer alan Çizelge 5'in ve "4.2.2. Grup ve Tip Özellikleri” bölümünde bulunan "Çizelge 2. Ağartılmamış ve Ağartılmış Kuru Üzümlerin Tip Özellikleri” tablosundaki puanlama kısmının 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümler için ekte sunulan tablolardaki haliyle uygulanması yönündeki taleplerinin Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'ne iletildiği, konu ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı'ndan alınan cevabi yazıda; mezkur üründe "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” gereği, söz konusu çizelgelerin 2018 ürünü çekirdeksiz kuru üzümde uygulanmasının uygun görüldüğü, 04.10.2018 tarihinde TAREKS'te ilan edildiği ve ilgili düzenlemenin yıl sonu mevzuat güncelleme çalışmalarında anılan Tebliğe yansıtılacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Ek: Çizelge (1 sayfa)

12

ISM 2019 MİLLİ KATILIM DUYURUSU KÖLN/ALMANYA HAKKINDA BİLGİ;

Köln/Almanya'da 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan ISM 2019 Uluslararası Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/10/2018 tarihli yazı ve ekler ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (8 sayfa)

13

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 13/09/2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” uyarınca; Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılan alım-satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamamaktadır.

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 17/10/2018 tarih E.100223 sayılı yazıda; "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak Genel Müdürlükleri uhdesinde yürütülen programlar kapsamında destek başvurusuna konu yurt içinde gerçekleştirilen harcamalara ilişkin tüm harcama belgelerinin (sözleşme, fatura ve ödeme belgesi) Türk Lirası cinsinden belirlenmesinin gerektiği; şirketler tarafından Genel Sekreterliklere iletilen destek başvuru belgelerinin kısmen veya tamamen döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi halinde destek başvurusunun değerlendirmeye alınmayacağı ifade edilmektedir.

Bu itibarla, önümüzdeki dönemde Genel Sekreterliğimize yapılacak destek başvurularının bu muvacehede yürütüleceği hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Karar Değişikliği (1 Sayfa)

14

PRODEXPO 2019 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında, Moskova/Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan "Prodexpo 2019 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı”na ilişkin olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/10/2018 tarihli yazı ve ekler ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (9 sayfa)

15

TUNİSİA BUSİNESS EXPORT FORUM HAKKINDA BİLGİ;

Tunus'a yatırım çekmeyi amaçlayan Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) projelerinin kamuoyuna tanıtıldığı Tunisia Business Export Forumu'na ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/10/2018 tarihli yazı ve projeler listesi ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Projeler Listesi (2 sayfa)

16

RUSYA ATA KARNELERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/10/2018 tarih 3577 sayılı yazıda; Moskova Ticaret Müşavirliğine intikal eden ve Rusya Federasyonu (RF) gümrüklerinde yaşanan muhtelif olaylarda, RF'de sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde teşhir edilecek veya kullanılacak eşyanın ATA Karnesi ile RF'ye girişinde bir takım sıkıntıların yaşandığı anlaşılmış olup, bu itibarla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince hazırlanan ve ATA Karnesi ile RF'ye getirilecek geçici ithalat eşyasının ülkeye girişinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin güncel bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ek: Bilgi Notu (3 sayfa)

14

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.