2018/49 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2018/49)

1. Japonya Gıda Güvenliği ve İthal Gıda İzleme Sistemine İlişkin Seminer Hakkında Bilgi;

2. Arabplast 2018 Fuarı Hakkında Bilgi;

3. UTİB 9. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

4. Türkiye - Azerbaycan Tarım Forumu Hakkında Bilgi;

5. Kuzey Kore'ye Birleşmiş Milletler Yaptırımları Hakkında Bilgi;

6. Görüşe Açma (Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler) Hakkında Bilgi;

7. Hindistan'a Özel Sektör Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

8. 2019 Yılı Çin İthalat Fuarı Hakkında Bilgi;

9. RF Gelencik Deniz Limanı Hakkında Bilgi;

10. Avustralya-Viktorya Eyaletindeki Projeler Hakkında Bilgi;

11. Rusya Federasyonu Etiketleme Uygulaması Hakkında Bilgi;

12. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

JAPONYA GIDA GÜVENLİĞİ VE İTHAL GIDA İZLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN SEMİNER HAKKINDA BİLGİ;

12 Aralık 2018 Çarşamba günü düzenlenecek olan Japonya Gıda Güvenliği ve İthal Gıda İzleme Sistemi seminerine ilişkin olarak Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 06/12/2018 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

2

ARABPLAST 2018 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

05-08 Ocak 2019 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri-Dubai'de düzenlenecek olan "Arabplast 2019 14th Internatıonal Trade Show for Plastics, Petrochemical, Packaging&Rubber Industry” fuarına ilişkin olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/12/2018 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

UTİB 9. TÜRKİYE EV TEKSTİLİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile geleceğin tasarımcılarını ev tekstili sektörü ile buluşturmak amacıyla düzenlenecek olan "9.Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışmasına ilişkin olarak Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 04/12/2018 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

4

TÜRKİYE - AZERBAYCAN TARIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

DEİK Türkiye - Azerbaycan İş Konseyi organizasyonunda, T.C. Tarım ve OrmanBakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin Azerbaycan'a resmi ziyareti çerçevesinde 9-11 Aralık 2018 tarihleri arasında Bakü'ye özel sektör heyet ziyareti ve Türkiye - Azerbaycan Tarım Forumu düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan04/12/2018 tarihli yazı ve ekleri ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı ve Ekler (5 sayfa)

5

KUZEY KORE'YE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/12/2018 tarih 4088 sayılı yazıda; Türkiye'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (Kuzey Kore) uluslararası hukuk çerçevesinde nükleer ve balistik füze programına son vermesini teminen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından alınan ve sözkonusu ülkeye yaptırım uygulanmasını öngören kararlarına katıldığı ve sözkonusu yaptırımları uyguladığı belirtilerek, bu çerçevede 2017/9950 sayılı ve 2018/11480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının yürürlüğe girdiği, sözkonusu kararların yürürlüğe girmesinden sonra BMGK'nin 1718 sayılı Kararının 8 (d) ve 8 (e) paragraflarında 2321 sayılı Kararının 12. paragrafında ve 2371 sayılı Kararının 6. Paragrafında yer alan tedbirlere tabi yasaklılar listelerine 1718 sayılı Karar uyarınca kurulan Komite tarafından yapılan güncellemeler ekte sunulmaktadır.

Buna göre listeye; Kuzey Kore taşıtlarına gemiden gemiye muhtemelen petrol aktarımı yapan "SHANG YUAN BAO”, "NEW REGENT” ve "KUM UN SAN 3”isimli deniz taşıtları ilave edilmiş, Belize bayraklı "Wan Heg 11” gemisinin artık "KUMJINGANG3” adı ve Kuzey Kore bayrağıyla çalışmakta olduğu bilgisi eklenmiş ve kuruluşlar listesinde yer alan "Pro-Gain Group Corporation” ile ilgili olarak güncelleme yapılmış olup, konsolide listelerin güncel hallerine aşağıda yer alan web adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Kuzey Kore ile söz konusu kararları ihlal edebilecek ilişki ve işbirliğine girilmesinin önüne geçilmesini teminen bilgilerinize sunarız.

Ek: BMKG K.Kore Kararı ( 5 sayfa)

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-listhttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718/materials/list-of-designated-vessels

6

GÖRÜŞE AÇMA (GIDA İLE TEMAS EDEN PLASTİK MADDE VE MALZEMELER) HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/12/2018 tarih 4087 sayılı yazıda; Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi-Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” ve "Türk Gıda Kodeksi-Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği”ne ait taslak metinlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın web sitesinde görüşe açıldığı bildirilmekte olup, anılan taslak metinlere ilişkin

görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, aşağıda yer alan linklerden ulaşılabilen taslak metinlere ilişkin olabilecek görüşlerinizin, ekte yer alan görüş formunda belirtilerek en geç 12/12/2018 Çarşamba günü saat 15:00'ya kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1665&Liste=Mevzuat

https://www.tarimorman.gov.tr/Sayfalar/Detay.aspx?OgeId=1664&Liste=Mevzuat

Ek: Görüş Bildirim Formu ( 1sayfa)

7

HİNDİSTAN'A ÖZEL SEKTÖR HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN'ın 18-19 Aralık 2018 tarihlerinde yapacağı Hindistan resmi ziyareti kapsamında DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi ve FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) işbirliğinde 18 Aralık 2018 tarihinde Yeni Delhi'de İş Forumu ve 19 Aralık 2018 tarihinde Mumbai'de CEO Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenmesine ilişkin olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/12/2018 tarihli yazı ilişik bulunmaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

2019 YILI ÇİN İTHALAT FUARI HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) alınan bir yazıda; 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanghay/Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez düzenlenen "China International Import Expo” fuarı milli katılım organizasyonunun Birlikleri tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, 2019 yılında yine aynı tarihlerde düzenlenecek olan fuar için fuar alanında daha büyük bir yer alınmasının planlandığı ifade edilmekte ve üyelerimize tahsis edilmek üzere talep edeceğimiz toplam alan bilgisi sorulmaktadır.

Bu çerçevede, İKMİB'e verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, 2019 yılında gerçekleştirilecek China International Import Expo fuarına iştirak etmeyi planlayan üyelerimizin, talep ettikleri stant büyüklüklerini en geç 13 Aralık 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin arge@kib.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

9

RF GELENCİK DENİZ LİMANI HAKKINDA BİLGİ;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/12/2018 tarih 63534806 sayılı yazıda; yıl sonuna kadar Rusya Federasyonu Gelencik Deniz Limanının bakım çalışmaları nedeniyle kapatıldığı, bu doğrultuda söz konusu liman yerine başka bir limanın gümrük işlemleri için açılıp açılmayacağına ilişkin Rus makamlarından bilgi alınıncaya kadar ihracat işlemlerindeki bitki sağlık sertifikalarında varış yeri olarak söz konusu limanın belirtilmemesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili müdürlüklerine talimat verildiği belirtilmektedir.

Sözkonusu yazıda ayrıca, ülkemizden Rusya Federasyonu'na ihraç edilen 56 parti yaş meyve ve sebze ürünleri için karantina ihlali bildirimi alındığı, anılan ülkeye ihracat gerçekleştiren tüm firmaların müteakip süreçte gerçekleştirecekleri ihracat işlemlerinde söz konusu karantina unsurlarından ari ürün kullanmaları minvalinde bir kez daha uyarılmalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

10

AVUSTRALYA-VİKTORYA EYALETİNDEKİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ;

Melburn Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30/11/2018 tarih 456 sayılı ekinde alınan, Viktorya Eyaletinde sürdürülen veya yeni başlanacak olan projelere ilişkin bilgiler sunan web sitelerinin linkleri aşağıda sunulmaktadır.

LİNKLER:

https://www.vic.gov.au/infrastructureplan.html

https://bigbuild.vic.gov.au/

11

RUSYA FEDERASYONU ETİKETLEME UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluluğu getirildiği bildirilmiş ve konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin gayri resmi çevirisi iletilmişti. Bu defa, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 30/11/2018 tarih 4063 sayılı ekinde alınan, Moskova Ticaret Müşavirliğince hazırlanan bilgi notu ilişik bulunmaktadır.

Ek: Bilgi Notu (3 sayfa)

12

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 27/11/2018 tarih 36276115 sayılı yazıda; 6 Ekim 2018 ve 16 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren "Türk Parası Kıymetini koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ler kapsamında hangi sözleşmelerin döviz cinsinden kararlaştırılamayacağının zikredildiği ifade edilmektedir.

EK: Tebliğler

13

DIŞ TİCARET TALEP BİLGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.