IRAK'A İHRACAT HAKKINDA BİLGİ

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan yazıya atıfla, Irak tarafından yumurta ithalatına karşı başlatılan önlemlere ek olarak 01/06/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere içecek ve dondurma ithalatının durdurulması yönünde Irak Bakanlar Kurulu tarafından karar alındığı ve söz konusu kararın IKBY yetkililerine de duyurulduğu ifade edilmekte olup söz konusu ürünlerin Irak'a yönelik gerçekleştirilecek sevkiyatlarında ihtiyatlı olunmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu karar ile gayri resmi tercümesi ve Irak tarafından 01/05/2019 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi uygulanan ürünlere ilişkin liste Erbil Ticaret Ataşeliğimizden alınmış olup ekte iletilmektedir.

Ek - Irak Ek Vergi Listesi ile Bakanlar Kurulu Kararı ve Gayrıresmi Tercümesi