İHRACATÇIYA YEŞİL PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan  ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararı"na göre:

Son 3 takvim yılı itibariyle (2016, 2017 ve 2018 ) ilgili yıllık ortalama ihracatı;

  • 1 milyon ABD doları ile -10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
  • 10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
  • 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
  • 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
  • 100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Pasaport almaya hak kazanan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ticaret Bakanlığınca belirlenmektedir.

İhracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları hususi damgalı pasaport hakkından yararlanabilecek, ayrıca firmanın sahip veya ortaklarının bir tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları veya çalışanlarına da hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Detaylı bilgi için Birliğimizle irtibata geçiniz.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.  

Ticaret Borsa Binası Kat:3 No:103 / TRABZON

Tel:     (+90 462) 326 16 01                    Faks:  (+90 462) 326 94 01 - 02

e-mail: dkib@dkib.org.tr                        Web: www.dkib.org.tr